تلفن ویژه
{
02188247024

هتل گرند پرینس نیو تاکاناوا توکیو

تورهایی که به این هتل میروند

تور های ویژه

ویژه نوروز 98
ویژه نوروز 98
ویژه نوروز 98
ویژه نوروز 98
ویژه نوروز 98

هتل گرند پرینس نیو تاکاناوا توکیو
موقعیت هتل روی نقشه