02188247024

تماس با مهربان سیر

شرکت مهربان سیر دنیا با مسئولیت محدود

شماره ثبت شرکت : 423845 شناسه ملی : 10320759542

مدیر عامل (علیرضا جلیل زاده)
88247024(021) داخلی 107
info[@]mehrbanseir.ir
رئیس هیئت مدیره (محمد رضا جلیل زاده)
88247024 (021)داخلی 106
Reza[@]mehrbanseir.ir
کارشناس امور مالی (آرزو حسن زاده)
88247024 (021) داخلی 105
accounting[@]mehrbanseir.ir
کارشناس ویزا و رزرواسیون هتل (پیمان جلیل زاده)
88247024 (021) داخلی 102
PJ[@]mehrbanseir.ir
کارشناس فروش بلیط و تور داخلی و خارجی (سحر طالعی)
88247024 (021) داخلی 101
sedaghat.mehrbanseir@yahoo.com
مسئول پشتیبانی سایت (سعید حسن زاده)
88247024 (021) داخلی 101
mehrbanseir0info@gmail.com
Call Now Buttonتماس با ما