02188247024

جدول درصد جریمه کنسلی بلیط هواپیما

ذخیره جدول

آخرین بروز رسانی : 1396/05/01 (ردیف های سبز رنگ بروز شده اند)

ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
ایران ایر H V Y C J 20% 40%
M Q O 30% 60%
L N 100%
آسمان U W R X V M Q N Y S O 20% 40%
D I Z 15% 30%
L H K 30% 60%
B 100%
ماهان X T V Q P R Y 10% 30% 50%
L 15% 40% 50%
I 20% 40% 50%
N 20% 50% 70%
C 30% 40% 70%
U W 90% 95%
آتا همه 20% 40% 50%
ایران ایر تور به غیر از O 20% 40% 50%
O 50% 100%
تابان V Z L B Y E 20% 30% 40% 50%
U H 100%
قشم ایر به غیر از N R K 5% 10% 30% 50%
N R K 100%
کاسپین C 10% 30%
S 15% 40%
H 20% 50%
M 30% 60%
K 40% 70%
L 90%
* نفت همه 30% 50% 65%
کیش ایر J C Y H V 20% تا 24 ساعت قبل از پرواز 40% از 24 ساعت قبل از پرواز به بعد
Q M N L O 25% تا 24 ساعت قبل از پرواز 50% از 24 ساعت قبل از پرواز به بعد
معراج B B1 از زمان صدور تا 4 ساعت قبل از پرواز 400,000 ریــال از 4 ساعت قبل از پرواز به بعد 600,000 ریــال
H H1 از زمان صدور تا 4 ساعت قبل از پرواز 400,000 ریــال از 4 ساعت قبل از پرواز به بعد 500,000 ریــال
Y Y1 از زمان صدور تا 4 ساعت قبل از پرواز 550,000 ریــال از 4 ساعت قبل از پرواز به بعد 700,000 ریــال
P(Promotion) 100%
تفتان همه 15% 25% 40% 55% 60%

1 – در هواپیمایی ماهان نرخ CHD (کودک) معادل 75 درصد نرخ بزرگسال و در سایر ایرلاین ها معادل 50 درصد می باشد.

2 – در تمامی خطوط هوایی نرخ INF (نوزاد) معادل 10 درصد نرخ بزرگسالان می باشد.

* در هواپیمایی نفت 2 ساعت قبل از پرواز به بعد معیار جریمه می باشد .

Call Now Buttonتماس با ما